Telehealth

ไกลกันแค่ไหนก็ "ใกล้หมอ" ได้


Telehealth platfrom ผู้ช่วยในการดูแลสุขภาพและการเชื่อมต่อข้อมูลบริการสาธารณสุขแก่ประชาชน
ลดการเข้าโรงพยาบาลและพื้นที่เสี่ยงในสถานการณ์โรคระบาดโควิด19

Social Distancing

เว้น "ระยะห่าง" ให้ชีวิตไม่สะดุด


social distancing platfrom ช่วยอำนวยความสะดวกสำหรับการทำงานที่บ้าน
ลดการแพร่กระจายเชื้อในสถานการณ์โรคระบาดโควิด19

ข้อมูลข่าวสาร

Partner