ข่าวนวัตกรรม

เรื่องที่นักสร้างนวัตกรรมต้องรู้จากงาน ZEEDz Medical Innovation Program
อย่าลืมกินยานะ ‘Pharmasafe’ แอปพลิเคชันที่ช่วยให้ผู้ป่วยกลุ่มโรค NCDs หายเร็วขึ้น พัฒนาโดยฝีมือคนไทย

Video

AI สมองกล รับมือโควิด19

น้องโย” AI Chatbot เป็นอีกหนึ่งแอพพิเคชั่น ที่ช่วยในการเป็นคู่สนทนา สามารถตอบทุกคำถามเกี่ยวกับเชื้อโควิด-19 โดยสืบค้นข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่างๆทั่วโลกมาช่วยตอบคำถาม นอกจากนี้ระบบยังสามารถนำข้อมูลมาวิเคราะห์ เพื่อสร้างคำตอบให้กับคำถามใหม่ๆได้อีกด้วย

Telehealth

ไกลกันแค่ไหนก็ "ใกล้หมอ" ได้


Telehealth platfrom ผู้ช่วยในการดูแลสุขภาพและการเชื่อมต่อข้อมูลบริการสาธารณสุขแก่ประชาชน
ลดการเข้าโรงพยาบาลและพื้นที่เสี่ยงในสถานการณ์โรคระบาดโควิด19

Social Distancing

เว้น "ระยะห่าง" ให้ชีวิตไม่สะดุด


social distancing platfrom ช่วยอำนวยความสะดวกสำหรับการทำงานที่บ้าน
ลดการแพร่กระจายเชื้อในสถานการณ์โรคระบาดโควิด19

ข้อมูลข่าวสาร

Partner